Regulamin Sklepu Internetowego “Zew Ducha”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy “Zew Ducha”, dostępny pod adresem internetowym www.zewducha.pl, jest prowadzony przez Prosper Investment Sp. z o.o. , zarejestrowaną pod numerem REGON 527918247, NIP 7252341193 z siedzibą w Łodzi przy ulicy ALEJA ADAMA MICKIEWICZA, nr 11, lok. 6 ; miejsc. ŁÓDŹ, kod 90-443, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego “Zew Ducha”, w tym zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności, prawa klienta do odstąpienia od umowy oraz procedury reklamacyjne.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Produkty Cyfrowe – produkty niematerialne, dostarczane elektronicznie, takie jak e-booki, kursy online, nagrania audio, oprogramowanie.
 3. Produkty Fizyczne – wszelkie produkty materialne oferowane w sklepie.

§3 Zawieranie Umowy

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu.
 3. Sposoby płatności akceptowane przez sklep to: a) Przelew bankowy, b) Płatność elektroniczna (PayPal, PayNow, karty płatnicze)
 4. Informacje dotyczące kosztów, metod oraz przewidywanego czasu dostawy są dostępne w procesie składania zamówienia oraz na stronie informacyjnej sklepu dotyczącej dostawy.

§4 Produkty

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Oferta sklepu obejmuje produkty cyfrowe i fizyczne.

§5 Prawo do Odstąpienia od Umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące produktów fizycznych należy zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na adres wiedza@zewducha.pl
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. W przypadku produktów cyfrowych, reklamacje mogą dotyczyć jedynie problemów technicznych z dostępem lub pobraniem produktu.

§7 Dostawa

 1. Sklep oferuje dostawę produktów na terenie Polski oraz za granicę.
 2. Zamówione produkty są wysyłane za pośrednictwem:
  a) Kuriera – dostawa do 48 godzin od momentu nadania paczki,
  b) Poczty Polskiej – standardowe terminy dostawy wynoszące od 2 do 5 dni roboczych,
  c) InPost Paczkomaty – dostawa zazwyczaj na następny dzień roboczy.
  d Kurier Orlen Paczka – dostawa od 2 do 5 dni roboczych.
 3. Koszty dostawy krajowej są wliczone w cenę produktu.

§8 Sposoby Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
  a) Przelew bankowy na wskazany numer konta sklepu,
  b) Płatność za pośrednictwem bezpiecznych płatności elektronicznych (PayPal; PayNow)
 2. Dane do przelewu bankowego, w tym numer konta, będą dostępne w zakładce „Metody płatności” oraz podane w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Sklep potwierdza przyjęcie płatności poprzez wysłanie stosownego powiadomienia e-mail.

§9 Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach Klienci zostaną poinformowani poprzez aktualizację regulaminu na stronie internetowej sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.