Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych (RODO)

Administrator Danych

Administrator Danych Osobowych (ADO): Bogusław Kurowski Pozytywna Firma, z siedzibą w Radomsku przy ulicy Zgoda 6. REGON 101741178 ; NIP 7721135840 e-mail: wiedza@zewducha.pl

Rodzaje Przetwarzanych Danych

 1. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego “Zew Ducha”, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
  • Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko)
  • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
  • Dane dotyczące transakcji i płatności
  • Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (np. adres IP, informacje o przeglądarce)

Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie rachunkowości.
 3. Marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy Danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. firmom kurierskim, dostawcom usług płatniczych oraz podmiotom świadczącym usługi IT.

Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas wymagany przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Kontakt w Sprawie Danych Osobowych

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: wiedza@zewducha.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Prawo Do Wniesienia Skargi

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.