Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych (RODO)

Administrator Danych Administrator Danych Osobowych (ADO): Prosper Investment Sp. z o.o. , zarejestrowana pod numerem REGON 527918247, NIP 7252341193 z siedzibą w Łodzi przy ulicy ALEJA ADAMA MICKIEWICZA, nr 11, lok. 6 ; miejsc. ŁÓDŹ, kod 90-443, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA e-mail: wiedza@zewducha.pl

Rodzaje Przetwarzanych Danych W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego “Zew Ducha”, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane dotyczące transakcji i płatności
 • Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (np. adres IP, informacje o przeglądarce)

Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie rachunkowości.
 • Marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy Danych Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w tym:

 • Firmom kurierskim i pocztowym w celu dostarczenia zamówienia,
 • Dostawcom usług płatniczych w celu realizacji transakcji,
 • Podmiotom świadczącym usługi IT, marketingowe oraz obsługę klienta,
 • Podmiotom oferującym usługi księgowe, prawne i doradcze.

Okres Przechowywania Danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas wymagany przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Procedury wycofania zgody: Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami poprzez e-mail wiedza@zewducha.pl, podając, które przetwarzanie danych chce zakończyć.

Prawa Osób, Których Dane Dotyczą Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • Sprostowania danych,
 • Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Szczegółowe wyjaśnienie praw użytkownika: Szczegóły na temat każdego z tych praw i instrukcje, jak ich użyć, można znaleźć w zakładce „Prawa użytkownika” na naszej stronie lub zapytać o nie, kontaktując się z nami.

Kontakt w Sprawie Danych Osobowych Wszelkie pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: wiedza@zewducha.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Prawo Do Wniesienia Skargi Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.