W jaki sposób stan twojej świadomości ma wpływ na twoje życie?

Wszyscy jesteśmy świadomością.
Ja jestem świadomością, ty jesteś świadomością, twoi znajomi, rodzina, wszyscy…

Co to jest świadomość?
W prostych słowach, jest to “odczuwanie istnienia”.

Świadomość, można również zdefiniować, jako formę energetyczną.
Pewnie nieraz słyszałeś/aś określenie “energia życiowa”.

Kiedy twoja “energia życiowa” (świadomość) opuści ciało, umrzesz cieleśnie…

Pierwszym kluczem do zrozumienia Sekretu Życia na Ziemi w materialnym świecie jest to,
że twoje ciało fizyczne nie jest tym za kogo się uważasz. Jest ono nośnikiem Świadomości którą jesteś. 

Kolejnym kluczem jest to, że twoje ciało jest przedłużeniem głębszego obszaru twojej świadomości, więc można powiedzieć również, iż odzwierciedla ono obecny poziom energii życiowej którą jesteś. 

Musisz pamiętać również, że oprócz ciała fizycznego posiadasz jeszcze swoje ciała subtelne.
Ciało mentalne, emocjonalne i duchowe, stanowią całkowity system energetyczny twojej osoby.
Wszystkie te ciała to zróżnicowana Nieśmiertelna Energia, zagęszczona w częstotliwości na której znajduje się dane ciało.

 

To co przeczytałeś/aś powyżej było przekazywane z pokolenia, na pokolenie przez tysiące lat. Jednak dopiero w ostatnich czasach zaprezentowano tą teorię w sposób naukowy.

Dzięki fotografii kirlianowskiej możemy zaobserwować ową teorię namacalnie.
(Fotografia kirlianowska zobacz link)

Kiedy wykonujemy fotografię kirlianowską czyjejś dłoni, widzimy wzór energetyczny tej dłoni.
Dowiedziono, że uzdrowiciele potrafią wpływać na model energetyczny swoich dłoni.
Kiedy “transmitowali” oni energię przez swoje dłonie, zmieniał się ich wzór energetyczny ukazany na fotografiach kirlianowskich.

W ten sposób zmiana świadomości, pociąga za sobą zmiany w polu energetycznym.
Trzeba zwrócić uwagę, że zmiany w polu energetycznym pojawiają się o wiele wcześniej niż na poziomie fizycznym! 

Oznacza to, że cały ten proces polega na tym, iż pole energetyczne będące wynikiem świadomości, kreuje twoje ciało fizyczne. To co obserwujesz na co dzień jako swoje ciało fizyczne, jest efektem końcowym procesu rozpoczętego w twojej świadomości.

 

Twoja świadomość, pole energetyczne oraz ciało fizyczne to naczynia połączone. Znajdują się one w stanie relatywnej równowagi. Kiedy doświadczasz bodźców, zmieniasz świadomość.
Odpowiednio silna zmiana w twojej świadomości, spowodowana decyzją lub reakcją która wywołuje napięcie, prowadzić będzie do wyrównania się ze świadomością pola energetycznego i ciała fizycznego. Symptomy w formie napięcia lub podniecenia pojawią się ostatecznie w twoim ciele fizycznym.
Podczas procesu zdrowienia, pole energetyczne jest regenerowane i powraca do stanu równowagi razem ze świadomością oraz z ciałem fizycznym. 
Ciało fizyczne, energetyczne i oczywiście świadomość równoważą się na nowo, dostosowując się do nowej konfiguracji energii. W ten sposób napięcia, a także ich symptomy różnych dolegliwości mogą ustąpić.  

Aura

Aby móc zrozumieć jak to działa, wyobraź sobie system energetyczny w jedności z ciałem fizycznym. Podam pewien przykład. 

Pewnego razu jeden mężczyzna w wyniku wypadku samochodowego stracił czucie w nogach. 
Kiedy lekarze dotykali jego kończyn dolnych nie był w stanie nic poczuć. Kiedy jednak przesuwano dłoń wzdłuż jego kończyn nie dotykając ich fizycznie, pacjent powiedział, że poczuł jakby przez nogi przepływał strumień energii. Nie było mowy o tym, aby człowiek poczuł cokolwiek, ponieważ kończyny nie były fizycznie dotykane! 

Powyższy przykład obrazuje sytuacje, w której ciało energetyczne mężczyzny, odłączyło się od ciała fizycznego w taki sposób, że potrafił on doświadczać i odczuwać swoje ciało energetyczne, natomiast fizyczne zostało wyłączone. 
Kiedy cokolwiek odczuwasz, dzieje się to przez ciało energetyczne. 
W momencie gdy, ciało fizyczne razem z ciałem energetycznym zajmują tę samą przestrzeń, na poziomie fizycznym zachodzą równolegle procesy, takie jak: stymulacja nerwów, reakcje elektrochemiczne, przepływ impulsów elektrycznych przez komórki nerwowe i wiele innych procesów. 

Podczas snu, podróży astralnych lub wizualizacji, twoja świadomość znajduje się w innym miejscu niż twoje ciało fizyczne. Jednak często doświadczasz w powyższych stanach bodźców na poziomie fizycznym, pomimo tego, iż twoje ciało fizyczne wcale nie jest w to zaangażowane. 
Jednak wspomnienia tych doświadczeń mogą być przez ciebie przechowywane na poziomie czysto fizycznym. 

Ogólne działanie zmysłów fizycznych opiera się na przekonaniu, że przyczyny wywołujące symptomy znajdują się na zewnątrz nas samych. To znaczy, że często szukamy przyczyn chorobotwórczych lub innych w drobnoustrojach, wypadkach, przypadkach, i innych źródłach zewnętrznych. 

Jednak z punktu widzenia metafizyki, różne zdarzenia mają miejsce wtedy, gdy w świadomości zaistnieją odpowiednie warunki do ich urzeczywistnienia na poziomie fizycznym. Metafizyka mówi, że wszystko co zachodzi na poziomie fizycznym, jest efektem tego, co dzieje się w naszej świadomości. 

Musisz zapamiętać, że świadomość nie mieści się wyłącznie w mózgu. Wypełnia ona całe ciało i dzięki niej mamy możliwość kontaktu ze wszystkimi jego częściami. Oprócz tego rozszerza się ona na dwa do nawet trzech metrów poza obręb ciała we wszystkich jego kierunkach. Istnieją również zdania i poglądy, że ciągnie się ona w nieskończoność. 

Energetyczne pokłady świadomości nazywane są Aurą.
Znajdując się dalej od ciała fizycznego, nasza aura jest coraz to bardziej subtelna, zaś im bliżej ciała fizycznego, energia ta, coraz bardziej zagęszcza się tworząc komórki naszego ciała. 
Nasza aura składa się z siedmiu częstotliwości, które zamieściłem na powyższych fotografiach. 
Ze względu na nasze ukierunkowanie na sferę fizyczną, większość ludzi postrzega swoje ciała jako biologiczne struktury. Jednak, kiedy przyjrzymy się bardziej, częścią składowym materii, okazuje się, że możemy również postrzegać je w kategoriach energetych.

Klikając w przycisk poniżej, zostaniesz przeniesiony/a do wstępu mojego autorskiego programu, w którym wszystko o czym czytałeś/aś powyżej rozkładam na czynniki pierwsze.