Trenuj swój mózg - część 1: Fale mózgowe

Nasz mózg zbudowany jest z miliardów, neuronów. U podstaw wszystkich naszych myśli, emocji i zachowań leży komunikacja między tymi neuronami. Fale mózgowe są wytwarzane przez zsynchronizowane impulsy elektryczne pochodzące z mas komunikujących się ze sobą neuronów. Fale mózgowe to sposób, w jaki społeczności neuronów rozmawiają z każdym zjawiskiem zewnętrznym! Fale mózgowe są wykrywane za pomocą czujników umieszczonych na skórze głowy. Są one podzielone na pasma lub grupy różnych rytmów, aby opisać ich funkcje (poniżej), 

ale najlepiej o nich myśleć jako o ciągłym spektrum świadomości; od powolnego, głośnego i funkcjonalnego – do szybkiego, subtelnego i złożonego, wszystko dzieje się w tym samym polu świadomości.
Myślenie o falach mózgowych jak o nutach muzycznych jest przydatną analogią – fale o niskiej częstotliwości są jak głęboko penetrujący rytm perkusji, podczas gdy fale mózgowe o wyższej częstotliwości są bardziej jak subtelny flet o wysokiej częstotliwości. Podobnie jak symfonia, wyższe i niższe częstotliwości łączą się i łączą ze sobą, poprzez harmoniczne zestrojenie.

Nasze fale mózgowe zmieniają się w zależności od tego, co robimy i odczuwamy, co przez większość czasu zależy od informacji, które wchłaniamy przez nasze zmysły. Kiedy dominują wolniejsze fale mózgowe, możemy czuć się zmęczeni, powolni, ospali lub senni. Wyższe częstotliwości są dominujące, gdy czujemy się podłączeni lub bardzo czujni.

Poniższe opisy są tylko szerokimi opisami – w praktyce rzeczy są znacznie bardziej złożone, a fale mózgowe odzwierciedlają różne aspekty, gdy występują w różnych miejscach w mózgu.

Prędkość fal mózgowych jest mierzona w hercach (cyklach na sekundę) i są one podzielone na pasma wyznaczające fale wolne, umiarkowane i szybkie.

„Nie wierz we wszystko, co myślisz. Myśli są tylko tym – myślami ”. —Allan Lokos

Podczerwień (<0,5 Hz)

Uważa się, że fale mózgowe w podczerwieni (znane również jako powolne potencjały korowe) są podstawowymi rytmami korowymi, które leżą u podstaw wyższych funkcji mózgu. Niewiele wiadomo o falach mózgowych w podczerwieni. Ich powolny charakter utrudnia ich wykrycie i dokładne zmierzenie, więc przeprowadzono niewiele badań. Wydaje się, że odgrywają główną rolę w synchronizacji mózgu i funkcjonowaniu sieci neuronów.

Medytacje Czakry Podstawy 136,1Hz - 396Hz (Panel VIP)

Fale delta (0,5 do 3 Hz)

Fale mózgowe delta są powolnymi, głośnymi falami mózgowymi (niskoczęstotliwościowymi i głęboko penetrującymi, jak bębnienie). Powstają podczas najgłębszej medytacji i snu bez snów. Fale delta zawieszają zewnętrzną świadomość i są źródłem empatii. Fale delta zaczynają pojawiać się na trzecim etapie cyklu snu, a na etapie czwartym zdominują prawie całą aktywność EEG. Na tym etapie gojenie i regeneracja są stymulowane i są uważane za niezbędne dla regeneracyjnych właściwości snu. 

Nadmiar fal delta, gdy osoba nie śpi, może skutkować trudnościami w uczeniu się i ADHD oraz bardzo utrudniać skupienie się. Stwierdzono, że osoby z różnymi typami urazów mózgu wytwarzają fale delta w godzinach czuwania, co bardzo utrudnia wykonywanie świadomych zadań. Lunatykowanie i mówienie zwykle występują, gdy produkcja delta jest wysoka.

Ponieważ w tym stanie uzdrawianie i regeneracja są stymulowane, możemy zrozumieć, dlaczego głęboki sen regenerujący jest tak istotny dla procesu leczenia Umysłu i Ciała.

Fale Theta (od 3 do 8 Hz)

Fale mózgowe theta występują najczęściej podczas snu, ale dominują również w głębokiej medytacji. Theta to nasza brama do nauki, pamięci i intuicji. W theta nasze zmysły są wycofane ze świata zewnętrznego i skupione na sygnałach pochodzących z wewnątrz, możemy to zrozumieć w stanie snu, w którym widzimy, słyszymy, czujemy, smakujemy i wąchamy. Jest to stan zmierzchu, którego normalnie doświadczamy tylko przelotnie, gdy budzimy się lub zasypiamy. W theta jesteśmy we śnie; żywe obrazy, intuicja i informacje poza naszą zwykłą świadomą świadomością. To tam trzymamy nasze „rzeczy”, nasze lęki, niespokojną historię i koszmary.

Fale theta są szczególnie zaangażowane w śnienie na jawie i sen. Korowe theta jest często obserwowane u małych dzieci, ale u starszych dzieci i dorosłych zwykle pojawia się w stanach medytacji, senności lub snu (ale nie podczas najgłębszych faz snu). Kiedy nie śpimy, nadmierny poziom theta może powodować uczucie rozproszenia lub marzeń i jest często zgłaszany w przypadku ADHD. Uważa się, że zbyt dużo theta w lewej półkuli skutkuje brakiem organizacji, podczas gdy zbyt dużo theta na prawej stronie skutkuje impulsywnością. Theta u osób z zaburzeniami uwagi jest często widoczne bardziej w przedniej części mózgu.

Przednia linia środkowa Theta: Sinusoidalna i o dużej amplitudzie (impulsy 1-10 sekund), zwykle występuje w odpowiedzi na zdarzenia (np. ERP). Ta linia środkowa teta jest związana z otwarciem bramki sensorycznej do hipokampu w celu pośredniego przechowywania epizodycznych informacji. Częstotliwość przedniej linii środkowej theta waha się od 5-7,5 Hz, średnio 6 Hz. Ten rytm jest związany z pamięcią roboczą, epizodycznym kodowaniem i odtwarzaniem. Pojawia się również podczas hipnozy i głębokiej medytacji. 

wpływ_muzyki_na_twoj_mózg

Uważa się, że przednia linia środkowa theta pochodzi z przedniego zakrętu obręczy. Pojawia się głównie wtedy, gdy wykonujemy zadanie wymagające skupienia koncentracji, a jego amplituda rośnie wraz z obciążeniem zadania. Koncentruje się głównie wokół Fz. Gdy jesteś zdenerwowany i niespokojny, sygnał jest zmniejszany lub nawet eliminowany. Kiedy lęk jest leczony, sygnał zostaje przywrócony. Sugeruje to, że przednia kora zakrętu obręczy jest zaangażowana w regulację stanu emocjonalnego od niespokojnego lęku do skupionej relaksacji.

Fale alfa (od 8 do 12 Hz)

Fale mózgowe alfa dominują podczas cichych myśli i niektórych stanów medytacyjnych. Alfa to „potęga teraz”, bycie tutaj, w teraźniejszości. Alfa to stan spoczynku mózgu. Fale alfa wspomagają ogólną koordynację umysłową, spokój, czujność, integrację umysłu i ciała oraz naukę. Alfa jest zwykle najwyższa na prawej półkuli, a zbyt mała alfa na prawej półkuli koreluje z negatywnymi zachowaniami, takimi jak wycofanie społeczne. Jest to również widoczne u osób z depresją, szczególnie ze zbyt dużą zawartością alfa w kierunku czołowym. 

Alfa bierze udział w aktywnym i odpowiednim hamowaniu nieistotnych ścieżek czuciowych.

Alfa jest także związana z alokacją zasobów w korze i jest wytwarzana w wyniku procesu rezonansu między wzgórzem a korą. Jeśli weźmiemy pod uwagę wzgórze jako bramę do kory, alfa może być pomyślana jako mechanizm, za pomocą którego można zamknąć sensoryczną bramę do kory. Wydaje się, że Alpha jest ściśle zaangażowana w aktywację siatkowatą i uczestniczy w wiążących mechanizmach i alokacji zasobów w odniesieniu do orientacji i sekwencji zadań.

Alfa zmniejsza się podczas zasypiania, koncentrując się na zadaniach i jest również normalną konsekwencją starzenia. Kiedy alfa zwalnia, a częstotliwość theta wzrasta, często jest to wskaźnik patologicznie spowolnionej alfa o wysokiej amplitudzie, która jest związana z chorobą Parkinsona i osłabieniem funkcji poznawczych. Wskazuje to na degradację mielinizacji i śmierci komórek w korze i odzwierciedla rosnącą niewydolność metaboliczną.

Po wykonaniu zadania i uzyskaniu informacji zwrotnej, wysoko funkcjonujący mózg wykazuje podwyższony poziom alfa. Jest to związane z konsolidacją zdarzeń zadaniowych, zwaną synchronizacją po zbrojeniu (PRS). Stanowi to wybuch alfa w mózgu, gdy mózg konsoliduje informacje.Fale Beta (12 do 38 Hz)

Fale mózgowe beta dominują w naszym normalnym stanie świadomości na jawie, gdy uwaga jest skierowana na zadania poznawcze i świat zewnętrzny. Beta to „szybka” aktywność, obecna, gdy jesteśmy czujni, uważni, zaangażowani w rozwiązywanie problemów, osądzanie, podejmowanie decyzji lub skoncentrowaną aktywność umysłową. Fale mózgowe beta są dalej podzielone na trzy pasma; Lo-Beta (Beta1, 12-15 Hz) może być traktowane jako „szybki bieg jałowy” lub rozmyślanie. 

swiadomosc

Beta (Beta2, 15-22 Hz) to duże zaangażowanie lub aktywne zastanawianie się. Hi-Beta (Beta3, 22-38 Hz) to bardzo złożona myśl, łącząca w sobie nowe doświadczenia, wysoki poziom niepokoju lub podniecenia.

Ciągłe przetwarzanie wysokich częstotliwości nie jest skutecznym sposobem na uruchomienie naszego mózgu i może powodować napięcie i trudności w relaksacji, a jeśli występuje w nocy, może powodować trudności z uspokojeniem umysłu i zasypianiem. Fale beta zwykle dominują na lewej półkuli, a zbyt duże beta na prawej mogą być skorelowane z manią.

Istnieją rozbieżności co do tego, jak trzy poziomy beta i gamma dzielą swoje terytorium w mózgu. Chociaż powszechnie uznaje się, że wyższe częstotliwości beta są bardziej skorelowane z pobudzeniem, niektórzy przekonująco sugerują, że są one głównie wynikiem artefaktów mięśni. Na przykład Heller i wsp. stwierdzili, że lęk był silnie skorelowany z podwyższonym poziomem beta prawej półkuli, a nowsze prace wykazały, że bezsenność jest skorelowana z wyższą częstotliwością beta w płatach skroniowych, a migreny są związane z centralnym wysokim beta.

Fale gamma (38 do 42 Hz)

Fale mózgowe gamma są najszybszymi falami mózgowymi (o wysokiej częstotliwości, jak flet) i wiążą się z jednoczesnym przetwarzaniem informacji z różnych obszarów mózgu. Fale mózgowe gamma przekazują informacje szybko i cicho. Najsubtelniejsza z częstotliwości fal mózgowych, umysł musi być cichy, aby uzyskać dostęp do gammy. Gamma została odrzucona jako „oszczędny hałas mózgowy”, dopóki naukowcy nie odkryli, że jest wysoce aktywny w stanach powszechnej miłości, altruizmu i „wyższych cnót”. 

Medytacja Czakry Trzeciego Oka z Afirmacjami

Gamma jest również powyżej częstotliwości odpalania neuronów, więc sposób w jaki jest generowany, pozostaje tajemnicą. Spekuluje się, że rytmy gamma modulują percepcję i świadomość, a większa obecność gamma wiąże się z poszerzoną świadomością i duchowym objawieniem się.

Gamma ma obecnie ograniczoną wartość kliniczną, ponieważ twierdzi się, że nie można jej skutecznie zmierzyć przy użyciu obecnej technologii EEG ze względu na zanieczyszczenie mięśni. Chociaż obiecujące badania sugerują, że trening Gamma można z powodzeniem wdrożyć w celu zwiększenia inteligencji, nie będzie on odpowiedni do użytku klinicznego, dopóki ten problem technologii nie zostanie rozwiązany.

Gamma i theta współpracują w celu rekrutacji neuronów, które stymulują lokalną aktywność kolumn komórkowych. Jako taka, jest związana z przetwarzaniem korowym związanym z funkcjami poznawczymi, a także potencjalnie jest związana ze stanami medytacyjnymi, chociaż badania nad tym związkiem są niejasne.

„Największą bronią przeciwko stresowi jest nasza zdolność do wybierania jednej myśli zamiast drugiej”. – William James

Co oznaczają fale mózgowe:

Nasz profil fal mózgowych i nasze codzienne doświadczenie świata są nierozłączne. Nie możemy doświadczyć żadnej formy rzeczywistości bez odpowiedniej zmiany fal mózgowych. Kiedy nasze fale mózgowe są niezrównoważone, pojawią się odpowiednie problemy w naszym zdrowiu emocjonalnym lub neurofizycznym i vice Versa. Badania zidentyfikowały wzorce fal mózgowych związane z różnego rodzaju stanami emocjonalnymi i neurologicznymi.

Nadmierne pobudzenie w niektórych obszarach mózgu jest powiązane z zaburzeniami lękowymi, problemami ze snem, koszmarami, nadmierną czujnością, impulsywnymi zachowaniami, złością / agresją, pobudzoną depresją, przewlekłym bólem nerwowym i spastycznością. Niedobudzenie w niektórych obszarach mózgu prowadzi do niektórych rodzajów depresji, deficytu uwagi, przewlekłego bólu i bezsenności. Połączenie niedostatecznego i nadmiernego pobudzenia obserwuje się w przypadkach lęku, depresji i ADHD.

Niestabilność rytmu mózgu koreluje z tikami, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, agresywnym zachowaniem, wściekłością, bruksizmem, napadami paniki, chorobą afektywną dwubiegunową, migrenami, narkolepsją, epilepsją, bezdechem sennym, zawrotami głowy, szumami usznymi, anoreksją / bulimią, PMT, cukrzycą, hipoglikemią i zachowanie wybuchowe.

Zmiana fal mózgowych

Z reguły każdy proces, który zmienia twoją percepcję, zmienia twoje fale mózgowe, każda nowa informacja, którą wchłaniasz z królestwa pięciu zmysłów, zmieni twoje fale mózgowe i rzeczywistość, której doświadczasz. Niestety, interwencje chemiczne, takie jak leki lub narkotyki rekreacyjne, są najpowszechniejszymi metodami zmiany funkcji mózgu; jednakże trening fal mózgowych jest naszą metodą z wyboru.

Autohipnoza Podróż do krainy marzeń

W dłuższej perspektywie tradycyjne metody wschodnie (takie jak medytacja i joga) prowadzą do równowagi fal mózgowych. Spośród nowszych metod, porywanie fal mózgowych jest łatwą i niedrogą metodą tymczasowej zmiany stanu tychże fal.